ברוכים הבאים לחלוקה המסובסדת של ביגוד לחג הפסח התשפ״ד שע״י ארגון את״ה העולמי

אני(חובה)
* זכאים הינם בחורים וצוות שהנהלות הישיבה שלחו רשימה מסודרת של תלמידי הישיבה להנהלת את״ה.

יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!